Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Convocat˛ria de participaciˇ a l'╚xit estiu 2017

En el cas dels instituts p˙blics de Barcelona lĺactivitat ╚xit estiu sĺha gestionat com a ampliaciˇ del programa ╚xit 1 de manera que els centres comptaran amb els equips dĺamics@grans que sĺhan consolidat durant aquest curs. Lĺactivitat esportiva estarÓ condu´da per monitors esportius de lĺInstitut Barcelona esports i tambÚ tindrÓ un carÓcter gratu´t per aquells alumnes que fan lĺactivitat dĺestudi.

Convocat˛ria de beques de l'╚xit estiu

Per sol·licitar una beca cal que es compleixi, com a mínim, un dels següents requisits:

  1. Estar admès a la borsa de sol·licitants de beca d’amics@grans i coordinadors/es de centre i de zona pel curs 2016-17, tant si s’ha tingut beca adjudicada aquest curs 16-17 o no.
  2. Haver format part del Programa d’Aprenentatge i Servei per l’alumnat de 1r curs de la Facultat d’Educació – Universitat de Barcelona  que ha desenvolupat les pràctiques com a amigues i amics de la lectura en el programa Èxit 1 durant el curs 2016-17, i disposar del conveni individual que ho acredita.
  3. Haver format part del Seminari de Formació per l’alumnat de 1r curs de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport – Blanquerna  que ha participat del projecte “Llegim junts” dins del Programa Èxit 1 durant el curs 2016-17, i disposar del document que ho acredita.

Bases reguladores

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit Estiu 2017 que es realitza als centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit Estiu 2017 realitzat en els centres públics d'educació secundària obligatòria (ESO) de la ciutat de Barcelona.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar del 9 al 18 de juny (ambdós inclosos).

Llistat de beques atorgades

1. Modalitat A: Amics i amigues grans, PDF

2. Modalitat B: Referents d'esport, PDF

3. Modalitat C: Coordinadors/es de centre, PDF

4. Modalitat D: Coordinadors/es de zona, PDF

 

Participaciˇ de centres p˙blics d'educaciˇ secundÓria obligat˛ria

Bases reguladores

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per participar en el Programa Èxit Estiu adreçat als centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, per la qual es convoca la participació de centres públics d'educació secundària obligatòria en el Programa Èxit Estiu 2017 (ref. BDNS 348412). 

Llistat de centres

Centres públics participants, PDF

Parcitipaciˇ dels centres privats sostinguts amb fons p˙blics

Bases reguladores

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores de l'atorgament d'ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l'organització de sessions de reforç escolar durant l'estiu per a la preparació de les proves de recuperació de setembre.

Convocatòria

RESOLUCIÓ per la qual es convoquen ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l'organització de sessions de reforç escolar durant l'estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) (ref. BDNS 349569).

Sol·licitud

La sollicitud s’ha de presentar al Registre del Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6, bx, Barcelona) de 9 a 14h. de dilluns a dijous, en el termini de 10 dies naturals a partir de la data de la publicació de la convocatòria.

Formulari de sol·licitud, PDF

Llistat de centres

Centres privats concertats participants, PDF