Espai de transparència

Pressupost i comptes anuals

Informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària del Consorci d'Educació de Barcelona.

Pressupost 2015

Execució del pressupost

Execució pressupost 2015, PDF

Liquidació del pressupost

Liquidació pressupost 2014, PDF

Comptes anuals

Auditoria i comptes anuals de 2015, PDF

Comptes anuals 2014, PDF

Data d’actualització 07/07/2016
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail