!més
info

Suport educatiu i recursos

Convocatòria per participar en el programa Eines per al Canvi

La convocatòria s'adreça als centres públics d’educació infantil i primària, d’educació secundària obligatòria i d’educació especial de la ciutat de Barcelona.

Aquesta convocatòria preveu la selecció de trenta centres amb mentoria i deu centres més sense mentoria que participaran en les xarxes per al canvi, que es pot ampliar fins a deu centres més depenent de la capacitat de creixement del programa.

Termini per presentar les sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar des del 24 juny fins al 3 de juliol.

Sol·licituds

Models de documents

Centres participants

Relació de centres públics d’educació infantil i primària, d’educació secundària obligatòria i d’educació especial de la ciutat de Barcelona seleccionats per participar en el programa, PDF

 

Normativa

  • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per participar en el Programa Eines per al Canvi adreçat als centres públics d’Educació Infantil i Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i d’Educació Especial de la ciutat de Barcelona.
  • RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per participar en el Programa Eines per al Canvi adreçat als centres públics d’Educació Infantil i Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i d’Educació Especial de la ciutat de Barcelona durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019.

 

 

 

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail