Suport educatiu i recursos

Materials de suport per a l’orientació a l’ESO

La finalitat del material que s’ofereix és donar suport al procés de presa de decisions de l’alumnat en la transició cap a nous itineraris. Està adreçat a 4t curs d’ESO i és fàcilment adaptable a altres etapes educatives i ensenyaments.

Vol ser, sobre tot, una eina útil i d’ús senzill per facilitar la feina dels tutors/res i altres professionals quan hagin de programar les activitats d’orientació.

Dossier d'unitats didàctiques

Aquest dossier conté activitats que s'han utilitzat a diversos centres educatius i que actualment encara s'estan experimentant. Són fruit del recull, reelaboració i adaptació de diferents tipus de materials.

 

Unitats
didàctiques

Unitats
didàctiques (versió adaptada)
Guies didàctiques
   
   
   

 

 

La transició a la vida activa de l'alumnat amb barreres per a l'aprenentatge i la participació

La documentació que es presenta és el resultat d´una posada en comú entre diferents professionals de l´educació vinculats a l´àmbit de l´educació especial i als processos d´orientació i transició al món del treball. És el resultat d´un treball d´anàlisi de la situació actual, d´un recull de bones pràctiques i de propostes de millora, per tal d´avançar en alguns aspectes relacionats amb la transició a la vida activa d´aquests alumnes i en la seva inclusió social i laboral al món ordinari, contribuint per tant a, reduir barreres per a aprenentatge i la participació.

Documentació

Presentació del grup de treball

Síntesi del document de treball (*)

 

Per accedir a la documentació elaborada pel Grup de treball d'orientació podeu fer la sol.licitud omplint les dades d'aquest formulari.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail