Centres i serveis educatius

Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Gràcia

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme de Gràcia es va constituir el dia 22 d'abril del 2009 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

 Membres de la comissió de Gràcia 
Presidència
Antoni Domènech, inspector d'Educació
Secretaria Marta Cuquerella, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Anna Soteras, tècnica del Consorci d'Educació
Directora escola pública
Bea del Rosal, escola Josep M. Jujol
Directora institut públic Esther Bescós, institut La Sedeta
Director centre concertat
Gregori Ponce, escola Sant Josep
Albert Sáenz, escola Sant Estanislao de Koska
Equip assessorament psicopedagògic

Juan de Diego, director
Toni de Sivatte, treballador social

Coordinadora ELIC Antònia Serra
Directora territorial serveis socials
Rosa Rubio
Serveis Socials Sònia López, educadora social
Tècnica de prevenció i participació
Rosa Espinosa
Guàrdia urbana Pietat Isidro
Rosa Coma
Mossos d'esquadra Joan Bedmar

 

 

Enllaços

Servei Educatiu de Gràcia

Districte de Gràcia

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail