Centres i serveis educatius

Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Les Corts

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme de Les Corts es va constituir el dia 21 de gener del 2010 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió de Les Corts 
Presidència
Neus Lorenzo, inspectora d'Educació
Secretaria Paula Reyes, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Anna Soteras, tècnica del Consorci d'Educació
Directora escola pública
Arantxa Framis, escola Pau Romeva
Director institut públic Joaquim Guerola, institut Ausiàs March
Director centre concertat
Armard López, escola Santa Teresa de Lisieux
Equip assessorament psicopedagògic

Sara Torregrossa, treballadora social

Directora territorial serveis socials
Sebastià López
Serveis Socials Sònia López, educadora social
Tècnica de prevenció i participació
Carlota González
Guàrdia urbana Juan Rodríguez
Mossos d'esquadra Enric Pérez

 

Enllaços

Servei Educatiu de Les Corts

Districte de Les Corts

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail