Alumnat i famílies

Subcomissions territorials de garanties d'admissió

Durant el procés de preinscripció i matrícula les subcomissions de garanties d'admissió dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16 anys) disposaran de la informació de les places vacants que han quedat a la ciutat i atendran les reclamacions o la sol·licitud de canvi de plaça “d’assignació d’ofici".

Informació sobre les subcomissions territorials de garanties d'admissió

La informació sobre les seus i els horaris d'atenció es farà pública durant el període de reclamacions del procés de preinscripció.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail