Alumnat i famílies

Informació en altres idiomes

Informació bàsica en altres llengües del Departament d’Ensenyament sobre el procés de preinscripció i matriculació als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i ESO i els trets generals del sistema educatiu català.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail