Alumnat i famílies

Assignacions d'ofici

Informació per a tothom que ha presentat sol·licitud de P3 i 1r d’ESO. També és vàlida per a les persones sol·licitants d’altres nivells si s’ha marcat explícitament la casella d’assignació d’ofici.

Ampliació de la sol·licitud de preinscripció

La família de l’alumnat al qual no se li ha assignat cap de les peticions formulades en la sol·licitud de preinscripció ha de completar la seva sol·licitud emplenant el formulari que s'indica a continuació, on indicarà per ordre de prioritat una nova relació de centres d’entre els que tinguin vacants.

El formulari s'emplena i tramet íntegrament en línia, i no s’ha de presentar en paper. El seu funcionament és el següent:

  1. La família s'identifica amb el número de la sol·licitud de preinscripció, la data de naixement de l'alumne, i el número de document identificatiu de qualsevol dels dos tutors.
  2. A continuació selecciona, d'entre tots els centres on resten vacants, un mínim de 3 i un màxim de 10 centres.
  3. Finalment, tramet la sol·licitud, acció la qual genera un justificant que la família rep per correu electrònic.

El termini de presentació de les sol·licituds d'ampliació comença el dia 26 de maig, i finalitza el dia 30 de maig a les 17 h.

Per conèixer el funcionament del formulari consulteu el següent vídeotutorial:

 

 

En cas de necessitat, els dies 29 i 30 de maig els centres educatius que s’havien sol·licitat en primera opció posaran a disposició de les famílies que s’hi adrecin un ordinador per tal que puguin accedir al formulari electrònic, i si escau els facilitaran ajuda per emplenar-lo. Només en cas que hi hagi algun problema informàtic, els centres facilitaran el formulari en paper.

Els formularis rebuts seran ordenats tenint en compte el barem i el número de desempat adjudicat en la sol·licitud de preinscripció. Atenent les places vacants, l’assignació es resoldrà per rigorós ordre. Primer s’assignaran les peticions dels formularis corresponents a les sol·licituds fetes en el període de preinscripció i després les de fora de termini.

En cas de no presentar el formulari per complementar la sol·licitud en el període indicat, l’assignació es farà d’ofici amb les vacants restants. L’assignació d’ofici no dona dret a entrar en llistes d’espera dels nous centres sol·licitats, ni modifica les llistes d’espera ja existents en l’assignació ordinària.

El dia 2 de juny es publicaran les assignacions ordinàries i d’ofici.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail